Triedenie odpadu je dnes celkom bežná vec a koše na jeho separovanie sú už azda v každej jednej domácnosti. Kým v minulosti sa separoval najmä plast, sklo či papier, v súčasnosti sa triedi prakticky všetko, čo smeruje do koša.

Ako naložiť s kuchynským odpadom a kam vyhodiť drobné elektro, aby ste nebezpečným odpadom neohrozili životné prostredie a tak aj našu i budúcnosť detí?

Zdroj: LightField Studios / Shutterstock.com

Prečo triediť odpad?

Boli časy, keď sa do čierneho kontajnera na komunálny odpad hádzal v podstate všetok odpad z domácnosti. Doba sa ale zmenila a na skládku komunálneho odpadu či do spaľovní by sa malo dostávať čoraz menej zmiešaného odpadu. Skládky sú preplnené a keďže ide asi o najhorší spôsob zneškodňovania odpadu, otváranie nových, alebo zvyšovanie kapacity starých skládok nie je vhodné riešenie pre životné prostredie ani ľudské zdravie.

Separovaním odpadu sa zásadne znižuje jeho množstvo, ktoré inak končí na skládke a navyše sa niektoré odpady môžu recyklovať a byť opätovne využité. Aj preto dnes už do spomínaného čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad nepatria plasty, sklo, papier, nebezpečný ani kuchynský odpad.

Správne triedenie odpadu

Keď už triedite odpad, mali by ste to robiť správne. Plasty patria do žltého kontajnera, papier do modrého, sklo do zeleného a biologicky rozložiteľný odpad do hnedého. Ak máte v prípade niektorých obalov pochybnosti, sledujte symboly na obale a podľa toho ich vyhoďte do správneho kontajnera.

Zdroj: Prostock-studio / Shutterstock.com

Aby ste si triedenie ešte viac zjednodušili, zaobstarajte si domov komfortné koše na separovanie. Odpad tak môžete triediť v pokoji doma a po ich naplnení odpad vyhodíte do správneho kontajnera.

Nebezpečný odpad samozrejme patrí na zberný dvor, resp. do prevádzok, ktoré sa zaoberajú jeho likvidáciou. V mestách, obciach, predajniach či nákupných centrách nájdete kontajnery na drobný elektroodpad, batérie a podobne. Naozaj dnes nie je problém, odovzdať bežný odpad na tie správne miesta.

Majte tiež na mysli, že odpad, ktorý pre preplnenú zbernú nádobu odložíte vedľa, a teda do voľného priestoru, vytvárate tým čiernu skládku a môžete dostať pokutu.

Kuchynský odpad môžete využiť aj doma

Povinnosť triediť kuchynský odpad je pomerne čerstvá, ale nie každý využíva hnedé kontajnery na tento druh odpadu. Poradiť si s ním môžete aj doma a nezáleží na tom, či bývate v dome so záhradou alebo v byte.

Znížiť množstvo tohto odpadu pomáha napríklad skvelý a šikovný drvič odpadu, ktorý sa postupne tiež už dostáva do viacerých domácností. Bežnejšie je ale kompostovanie. Ak máte záhradu, môžete si založiť kompost, z ktorého neskôr získate naozaj kvalitné hnojivo. Na sídliskách pomaly vznikajú komunitné kompostoviská alebo sa používajú kompostéry do bytu.

Praktické rady a tipy ako začať kompostovať nájdete v enviro magazíne EkoRestart.sk, ktorý prináša aj veľa ďalších ekologických inšpirácií.

Zdroj obrázka: JasminkaM / Shutterstock.com

Snažte sa znížiť produkciu odpadu

Triedenie odpadu je dôležité, ale ešte dôležitejšie je znižovať jeho množstvo, ktoré produkujeme. Nie každý odpad je totiž možné recyklovať a použiť znova, takže v konečnom dôsledku aj tak skončí na skládke.

Ide napríklad o niektoré druhy plastov, ktoré síce vyhadzujeme do žltých kontajnerov, ale nedajú sa ďalej využiť, alebo by ich recyklácia bola príliš nákladná.

Každý by sa teda mal zamyslieť na tým, ako by mohol znížiť produkciu odpadu. Prípadne ho vôbec netvoriť. Veď ak nevznikne, netreba ho likvidovať.