Vyrábať si pre potreby domácnosti alebo firmy vlastnú elektrickú energiu nie je s kvalitnými fotovoltaickými panelmi dnes žiadne náročné riešenie. Aby sa však efekt využívania tohto zdroja vo vašej domácnosti naplno prejavil a mohli ste si jeho výhody užívať niekoľko rokov, je nutné ho správne v okolí domu aj inštalovať.

Šikmá strecha, starší druh krytiny, tiene, stromy, telefónne vedenia a susedné domy môžu priamemu slnečnému žiareniu brániť dopadať na solárne panely a znížiť plnohodnotný výkon systému. Odbornou inštaláciou fotovoltiky však týmto nepríjemným scenárom môžete predísť a z panelov vyťažiť maximum.

Prečo je odborná inštalácia fotovoltiky dôležitá?

Fotovoltický systém je založený na výrobe elektrickej energie zo svetla, čo napovedá už aj jeho samotný názov. „Phos“ alebo „photos“ definuje grécke slovo pre svetlo a „volt“ pre meraciu jednotku pre elektrické napätie.

Zdroj obrázkov: anatoliy_gleb/Shutterstock.com

Aby ale dokázal tento systém unikátnej kombinácie, umiestnený v špičkovom technologickom zariadení, zo svetla vyrábať elektrickú energiu, musí byť orientovaný tak, aby ho počas dňa a každého ročného obdobia pohlcoval čo najviac.

A práve to je možné docieliť len tým, že si na plánovanú inštaláciu fotovoltiky prizvete odborníkov s niekoľkoročnými skúsenosťami. Panely by tiež mali byť vybavené potrebnými zakončeniami na jednoduché napojenie, spĺňať príslušné normy, disponovať certifikáciou a dlhou životnosťou s možnosťou takmer stopercentnej recyklácie. Ideálne tiež je, aby bola na vami vybranú inštaláciu panelov poskytovaná viacročná záruka, pretože práve čas vie naše kroky preveriť najlepšie.

Fotovoltaické panely s množstvom výhod

Výhodou inštalácie moderných fotovoltaických panelov na vašu strechu alebo nehnuteľnosť je to, že už s minimálnym pokrytým zaistíte priemernú ročnú spotrebu elektrickej energie všetkých členov domácnosti.

Zdroj obrázkov: anatoliy_gleb/Shutterstock.com

Na panely od spoločnosti ECO-LOGIC je poskytovaná 12 ročná záruka, pričom výkon týchto modelov disponuje až 25 ročnou zárukou. Statické osvedčenie fotovoltaických modulov a viac ako 19 % – ná účinnosť pri monokryštalickom prevedení zaistí, že využitie tohto riešenia náklady na spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti alebo firme vo výraznej miere zníži.

Ak preto hľadáte lacný zdroj elektrickej energie, správna inštalácia fotovoltaických systémov je pre vás ideálne riešenie.