Hľadáte si nové zamestnanie alebo sa hlásite na vysokú školu? Pravdepodobne budete potrebovať vypracovať životopis, ktorý do veľkej miery môže zvážiť, či ste na danú pozíciu vhodný adept alebo nie. Spôsoby, ako napísať životopis, resp. ako sa životopis líši v závislosti od danej profesie, si popíšeme v nasledujúcich riadkoch.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako napísať životopis?

Životopis, alebo curriculum vitae, predstavuje v podstate prvý kontakt vás a vášho potenciálneho zamestnávateľa či vysokej školy. Ide o dokument, ktorý by vás mal čo najvýstižnejšie charakterizovať a v jednotlivých bodoch dostatočne predstaviť.

Dôležité je v životopise uviesť základné, a zároveň pravdivé, informácie, ktoré vás pozdvihnú a odlíšia od iných uchádzačov. Jednoducho, myslite na to, že váš životopis musí úspešne obstáť v konkurencii ďalších, pokojne aj desiatok, životopisov. Spôsobov, ako urobiť dobrý životopis, ktorým necháte vašu konkurenciu ďaleko za vami, je hneď niekoľko. Poradíme vám tie, ktoré rozhodne stoja za vyskúšanie.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako písať rôzne typy životopisov?

Životopis býva často vstupnou bránou do nového sveta. A to bez ohľadu na to, či sa jedná o vysokú škálu, brigádu, alebo zamestnanie. Pred jeho písaním a odoslaním je potrebné si naštudovať, aké informácie má daný životopis obsahovať a aký typ životopisu si od vás zamestnávateľ či škola vyžaduje. Existuje niekoľko typov, a to napríklad štruktúrovaný životopis či beletrizovaný.

Rovnako sa životopis môže líšiť v závislosti od toho, či ho posielate ako uchádzač na vysokú školu, brigádu či do potenciálneho zamestnania.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako napísať dobrý životopis na vysokú školu?

Pravdepodobne jeden z prvých životopisov, ktorý budete písať, je životopis na vysokú školu. Hlavný rozdiel životopisu na vysokú školu a do zamestnania je, že väčšina ľudí  pred vysokou školou nemá predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Preto sa v životopise na vysokú školu píšu základné informácie o uchádzačovi v štruktúrovanej forme. Ide o informácie, ako sú osobné údaje – meno a priezvisko uchádzača – kontaktné údaje, dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti a iné schopnosti a záujmy. Dôležité je písať pravdivé informácie.

Akú formálnu úpravu má mať životopis na vysokú školu?

Keďže ide o oficiálny dokument, mal by byť napísaný na bielom papieri s čiernym písmom, bez akýchkoľvek ozdôb. Takýto životopis je potrebné napísať v kancelárskom dokumente na počítači. Pri tomto aj ostatných životopisoch vždy platí, že musia byť napísané gramaticky správne. Preto ich vždy dôkladne prekontrolujte alebo si ich nechajte skontrolovať.

Ako spracovať úspešný životopis na brigádu?

Ak sa zaujímate o brigádu, napríklad počas strednej alebo vysokej školy, potom je potrebné zamerať sa predovšetkým na vaše schopnosti, zručnosti a znalosti. Aj pri písaní životopisu na brigádu je potrebné splniť určité formálne požiadavky a uviesť predovšetkým základné údaje.

Zdroj: sthutterstock.com

Čo by mal obsahovať životopis na brigádu?

V prípade životopisu na brigádu určite nezabúdajte na osobné údaje (kontaktné) a vzdelanie, predovšetkým strednú a vysokú školu. Pri vzdelaní vždy začnite poslednou študovanou školou. Nezabudnite uviesť názov školy, odbor a časové rozpätie štúdia. Ak stále študujete, uveďte, či ide o dennú alebo externú formu a predpokladaný dátum ukončenia.

Pri písaní vašich zručností a schopností vyzdvihnite najmä to, čo vás môže od iných odlíšiť. Pokojne môžete popísať aj vaše záujmy či záľuby, ktoré by mohli povedať viac o vašej osobnosti a povahe. Vždy je potrebné vybrať si 3 až 5.

Ak nemáte žiadne pracovné skúsenosti, určite sa skôr zamerajte na váš osobnostný profil a vaše profesijné ciele. Tie by mali byť z formálneho hľadiska na 5 až 10 riadkov. Pri písaní tohto životopisu je potrebné písať zaujímavo a hlavne stručne. 

Zdroj: sthutterstock.com

Ako napísať dobrý životopis do zamestnania?

Keď ide o prácu, o ktorú sa uchádzate, správne napísanie životopisu do predstavuje polovicu úspechu. Ako však napísať životopis do práce tak, aby zaujal? Do zamestnania sa posielajú predovšetkým štruktúrované životopisy, ktoré môžu byť doplnené aj formou motivačného listu. Pri danej pozícii, o ktorú máte záujem, musí byť konkrétne uvedené, aké požiadavky kladie potenciálny zamestnávateľ na zamestnanca.

Aj váš životopis by mal preto obsahovať informácie vyzdvihujúce vaše znalosti, schopnosti a zručnosti. V životopise do zamestnania je potrebné uvádzať pravdivé informácie. Dôležité je tiež prispôsobovať životopis pre každú pozíciu zvlášť a pravidelne si aktualizovať informácie.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako urobiť štruktúrované životopisy?

Po obsahovej stránke by mali byť štruktúrované životopisy napísané vždy rovnako. Dôležité je uviesť v nich informácie, ako napríklad hlavička životopisu, vzdelanie, ktoré obsahuje strednú a vysokú školu, prípadne iné vzdelanie, a pracovné skúsenosti.

Pri pracovných skúsenostiach je potrebné zohľadniť prax a predchádzajúce práce, ktoré súvisia s pozíciou, na ktorú sa hlásite.

Dôležité sú aj jazykové znalosti a ich úroveň, ktorú ovládate. Uviesť môžete aj počítačové znalosti či preukazy, ktoré vlastníte. Pri vodičskom preukaze treba myslieť na to, či ste aktívnym šoférom alebo nie. Od iných uchádzačov vás môžu odlíšiť najmä absolvované kurzy, a preto ich tam určite uveďte. Nezabudnite tiež uviesť dátum a podpis.

Čo do sa do štruktúrovaného životopisu nepíše?

Sú informácie, ktoré sa do štruktúrovaného životopisu napísať musia, ale aj tie, ktoré by tam byť nemali. Štruktúrované životopisy do práce, o ktorú sa uchádzate, musia byť jasné a stručné a mali by zahŕňať všetky dôležité informácie pre zamestnávateľa.

Preto do životopisu nepatria informácie o rodinnom stave, sexuálnej orientácii, náboženstve, pôvode, rase, národnosti či súkromné informácie ako rodné číslo, prípadne informácie o vašom zdravotnom stave. Preto sa týmto informáciám vyhýbajte.

Zdroj: sthutterstock.com

Musí štruktúrovaný životopis obsahovať fotografiu?

Štruktúrované životopisy fotografiu obsahovať nemusia. Avšak, zväčša je v podmienkach uvedené, či potenciálny zamestnávateľ fotografiu vyžaduje, alebo nie. No aj použitá fotografia by mala spĺňať určité požiadavky.

Fotografia nesmie byť vulgárna či provokatívna a mala by byť prirodzená, odfotená profesionálne a reprezentatívne. Preto sa fotografie ako svojky, teda „selfie“, do životopisu nepoužívajú.

Aký je rozdiel medzi beletrizovaným a štruktúrovaným životopisom?

Kým štruktúrovaný životopis má spravidla predpísané alebo dané informácie, ktoré v ňom majú byť uvedené, pri beletrizovanom životopise je možné popustiť uzdu fantázie a byť viac kreatívny.

Beletrizovaný životopis patrí medzi umelecký žáner, pri ktorom je možné použiť rôzne umelecké prostriedky, metafory, prirovnania, zdrobneniny a podobne. Avšak, v beletrizovanom životopise je potrebné uvádzať informácie zoradené chronologicky alebo retrospektívne.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako spracovať beletrizovaný životopis?

Pri beletrizovanom životopise je možné použiť rozprávací, výkladový alebo úvahový slohový postup. Pri čítaní beletrizovaného životopisu by sa mal čitateľ dozvedieť základné informácie, teda dátum narodenia, rodinné zázemie, informácie o štúdiu, záujmy a aj ciele do budúcna.

Na rozdiel od štruktúrovaného životopisu je potrebné pri beletrizovanom vzbudiť pocit príbehu či vyvolať emócie a zvedavosť. Dá sa to dosiahnuť rozdelením životopisu na úvod, jadro a záver. Pri písaní veľmi pomôže originálnosť a humor. Pozor si treba dávať najmä na gramatiku. Beletrizovaný životopis je možné doplniť aj o dátum, miesto spracovania a podpis.

Kedy sa píše beletrizovaný životopis?

Beletrizovaný životopis sa pri uchádzaní do zamestnania väčšinou nevyžaduje. Ide skôr o umelecký životopis, ktorý od vás môže vyžadovať umelecká škola, na ktorú sa hlásite.

Avšak, je dobré mať prehľad o tom, ako sa beletrizovaný životopis píše. Ak o vás potenciálny zamestnávateľ bude chcieť vedieť, či máte zmysel pre písanie, určite vám skôr pripraví zadanie, ktoré bude potrebné vypracovať. Prípadne vás môže požiadať o motivačný list, nie však o beletrizovaný životopis.

Ako napísať dobrý životopis – vzor

Existuje viacero spôsobov, ako napísať úspešný životopis správne. No aj pri personalistoch sa môžu líšiť názory na to, ako životopis napísať a čo by mal obsahovať. My vám prinášame vzor, ktorým určite nič nepokazíte. Informácie vo vzore životopisu sú vymyslené.

Vzor

Rady pri písaní životopisu

Pri písaní životopisu na vysokú školu, brigádu alebo do zamestnania vám môžu pomôcť aj nasledovné rady:

 • v životopise uvádzajte vždy len relevantné skúsenosti, ktoré súvisia s danou pozíciou,
 • obsah životopisu musí byť zrozumiteľný, jednoduchý a nepreplnený – tak, aby si vás personalista zapamätal,
 • nezabudnite v životopise uvádzať vaše úspechy a dosiahnuté výsledky, čím sa môžete od iných uchádzačov odlíšiť,
 • pri vypisovaní vašich interpersonálnych kompetencií si vyberte 3 základné, ktoré vás najviac špecifikujú,
 • používajte kľúčové slová, ktoré sa nachádzajú aj v podmienkach od zamestnávateľa
 • pri písaní životopisu používajte maximálne 2 čitateľné fonty vo veľkosti 10 alebo 12, veľkosť písma pri mene môže byť väčšia, 
 • nebojte sa používať tučné písmo alebo kurzívu a podčiarknutie, ak chcete niečo vyzdvihnúť, 
 • v sekcii záujmy predíďte klišé a vyzdvihnite predovšetkým vašu originalitu,
 • do hornej časti životopisu vždy uvádzajte podstatné informácie,
 • v hornej časti uvádzajte aktuálne informácie, nepoužívajte chronologický sled udalosti,
 • vyhýbajte sa gramatickým chybám,
 • maximálny rozsah životopisu sú dve strany A4,
 • nezabúdajte pomenovať súbor vaším menom a uložiť ho vo formáte PDF,
 • kontaktné údaje v životopise nemusíte udávať – pokojne ich napíšte do textu e-mailu,
 • ak sa rozhodnete uviesť v životopise telefónne číslo, nezabúdajte na predvoľbu + 421,
 • ak si to pozícia vyžaduje, prípadne je možné odlíšiť sa graficky spracovaným životopisom, napríklad pri nejakom kreatívnom alebo umeleckom zamestnaní, určite to využite,
 • nekopírujte cudzie životopisy ani ich neprepisujte,
 • odlíšte sa a snažte sa pozitívne zaujať,
 • váš životopis vždy posielajte zo súkromnej e-mailovej adresy, ktorá zahŕňa vaše meno a priezvisko – nie prezývku,
 • ak reagujete na pracovnú pozíciu, doplňte e-mail o tzv. sprievodný list, v ktorom uvediete, prečo sa uchádzate o toto miesto.
Zdroj: sthutterstock.com

+ BONUS na záver: Ako písať životopis v cudzích jazykoch?

Na záver sme si pre vás pripravili aj jeden malý bonus. Pokiaľ vaše pracovné ambície siahajú za hranice slovenčiny, určite sa vám zíde aj životopis v cudzom jazyku. Poradíme vám, ako ho napísať.

Ako písať životopis v nemčine, angličtine a iných jazykoch?

Ak sa uchádzate o zamestnanie v zahraničí, určite je potrebné vypracovať životopis aj v cudzom jazyku. Keď už sa však o takéto zamestnanie uchádzate, predpokladá sa, že vaša znalosť daného cudzieho jazyka je na pokročilej úrovni. Pri písaní životopisu v cudzom jazyku je potrebné si naštudovať, aké konkrétne informácie zamestnávateľ od vás bude vyžadovať.

Predovšetkým uveďte základné osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie, prípadne doplnkové vzdelanie, skúsenosti so zamestnaniami, jazykové zručnosti, počítačové znalosti a informáciu o platnom vodičskom preukaze. Pokojne môžete uviesť aj charakteristické vlastnosti, záujmy a referencie.

Zdroj: sthutterstock.com

Ako písať životopis v anglickom jazyku?

V angličtine ide predovšetkým o Personal data (Given name and surname, Date of birth, Address, Mobile, E-mail),Education, Additional education, Employment history, Language skills, Computer skills, Driving licence,, Characteristics, Interests a References.

Webové stránky na tvorbu životopisu v cudzom jazyku

Pomôcť vám môžu rôzne stránky, na ktorých si viete vypracovať životopis v cudzom jazyku online. V prípade českého alebo anglického životopisu pokojne použite aj stránku zivotopisonline.sk alebo zahraničné stránky, ako napríklad app.altresume.com, resume.io či webovú stránku canva.com, na ktorej nájdete množstvo šablón. Rovnako vám pomôže aj stránka app.cvmaker.com, ktorá ponúka tvorbu životopisov v 8 jazykoch.

Záver

Je potrebné si uvedomiť, že správne napísaný životopis a motivačný list vám môže skutočne vytvoriť cestu a pomôcť vám pri pozvaní na osobný pohovor. Preto si dajte na ich príprave záležať. Pokojne sa inšpirujte aj radami personalistov, ktorí sa so životopismi a motivačnými listami stretávajú dennodenne. Veríme však, že keď písaniu vášho životopisu a motivačného listu venujete patričnú pozornosť, tak budete sláviť úspech. Držíme vám palce!