Kvalitný spánok sa pozitívne odráža na vašom zdraví. Čo môžete robiť, keď vás ruší nadmerný hluk od susedov v podobe štekajúceho psa, televízie alebo hlasného milovania? A ako sa zachovať, keď vám pod oknom opäť začínajú vykrikovať hostia z reštaurácie? Určite máte radosť, že sú podniky znovu otvorené, no zrejme nechcete vedieť o každom veselom návštevníkovi. Riešení je hneď niekoľko.

Obrázok: S hlučnými susedmi si môžete poradiť niekoľkými spôsobmi.

Ako spánok ovplyvňuje kvalitu vášho života

Ticho je kľúčové nielen pri zaspávaní, ale aj pre zdravý spánok. Nadmerné akustické prejavy môžu viesť k prerušovanému spánku a predčasnému prebudeniu, čo logicky skráti jeho trvanie.

Nedostatok spánku môže privodiť problémy s imunitou a môže tiež vyvolať cukrovku, obezitu a depresiu. Znesiteľná hranica hluku je vonku počas dňa 50 dB a v noci 45 dB. Ak hluk v noci prekračuje hranicu 60 dB, môžu sa u vás prejaviť ochorenia súvisiace so srdcom a iné zdravotné problémy. Nedostatok spánku ovplyvňuje nielen zdravie človeka, ale tiež jeho náladu a pracovné výkony.

Limity pre hluk stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR nájdete tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-549#prilohy

Ako na hlučných susedov

Hluk od susedov môže mať rôzne formy. Medzi tie najčastejšie patria:

 • štekajúci pes,
 • hádky,
 • hlasno hrajúci televízor,
 • žúry,
 • reštauračné terasy,
 • hlasné milovanie a ďalšie.

So susedmi môžete hlasné prejavy riešiť dohovorom, požiadať o pomoc príslušné orgány alebo sa rozhodnúť pre odhlučnenie.

Vzťah medzi susedmi upravuje Občiansky zákonník, v ktorom sa dočítate o tom, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného suseda alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Riešenie „po svojom“

Skôr, než sa obrátite na políciu alebo úradné orgány, skúste si so susedmi pohovoriť. Vysvetlite im svoju situáciu a požiadajte ich, či by sa nemohli správať tichšie. Svoju žiadosť môžete predniesť aj na schôdzi SVB, kde vás môžu podporiť aj ďalší susedia, čo vám môže zlepšiť vyjednávaciu pozíciu.

Hluční susedia a polícia

Ak je sused hlučný v čase od 22:00 hod do 6:00 hod ráno, môžete privolať políciu, pretože sa jedná o priestupok týkajúci sa rušenia nočného pokoja.

Sused väčšinou príchod polície zaznamená, takže razom stíchne. Preto je dôležité, aby ste si vopred zaistili dôkazy vo forme výpovedí ďalších susedov alebo nahrávky. Sused môže dostať pokutu až 33 EUR.

Obťažujúci hluk z reštaurácie

Polícia môže pomôcť aj v prípade, keď vás ruší hluk z terasy reštaurácie. Ak nepomôže polícia, môžete podať sťažnosť na mestský alebo obecný úrad, ktorý môže disponovať meračmi hluku, prípadne si nechať hluk zmerať na vlastné náklady autorizovanou osobou.

Ďalšou možnosťou, ako riešiť hluk z reštaurácie, je zistiť, či má majiteľ od vlastníka resp. správcu pozemku povolenie na zriadenie exteriérového sedenia. Ak je to obec, vtedy vydá zaujatie verejného priestranstva alebo uzavrie nájomnú zmluvu. Ak sa jedná o pozemok v súkromnom vlastníctve, vzájomný vzťah si rieši priamo vlastník pozemku s tým, kto ho využíva.

V prípade, že u úradných orgánov neuspejete, môžete sa obrátiť na súd a podať žalobu. V súdnom konaní je potrebné preukázať, že dochádza k rušeniu hlukom. Musíte však počítať s tým, že súdne cesta je zdĺhavá a bude nepríjemná pre obe strany. 

Ak by ani po súdnom konaní nedošlo k náprave, je možné podať návrh na exekúciu. Ak by sa minula účinkom aj exekúcia, je možné podať trestné oznámenie a takýto porušovateľ môže byť odsúdený za marenie výkonu úradného rozhodnutia aj trestnoprávne.

Obrázok: Sused prevádzkujúci reštauráciu musí dodržiavať zákon o nočnom pokoji.

Odhlučnite svoj domov

Chcete mať doma alebo v konkrétnej miestnosti, napríklad v spálni, ticho? Rozhodnite sa pre odhlučnenie. Musíte však zistiť, odkiaľ k vám hluk prichádza a akého je typu.

Hluk k vám môže prichádzať cez:

 • múr,
 • strop,
 • okno.

Typ hluku:

 1. Hluk šírený vzduchom – napríklad štekajúci pes, hlasná reč, spev.
 2. Kročajový hluk – jedná sa o hluk spôsobený chôdzou, spravidla dupanie susedov na poschodí nad vami.
 3. Hluk spôsobený nevhodnou rekonštrukciou – dôvodom môže byť zle umiestnený prístroj, ako je čerpadlo, kotol alebo agregát.

Riešenie pre hluk šírený vzduchom

V tomto prípade je najlepšie pomocou izolácie odhlučniť tú stranu izby, z ktorej zvuk prichádza. Ak k tomuto kroku nepresvedčíte suseda, môžete izolovať aj na vašej strane. Účinnosť izolácie je o to vyššia, ak je medzi izolačnou vrstvou a stenou vzduchová medzera s veľkosťou aspoň 1 cm.

Zvukovo izolačná konštrukcia sa skladá z niekoľkých druhov materiálov, čo sa premietne na jej hrúbke. Najviac používaná je hrúbka v rozmedzí 4-10 cm. Preto zvážte, koľko miesta z izby môžete ubrať.

Kročajová izolácia

Kročajový hluk sa spravidla šíri od susedov zhora, preto by bolo najlepšie, keby si kročajovú izoláciu zaobstarali priamo oni. Materiál, ktorý sa pre odhlučnenie používa, má podobu pásov hrubých len 3 mm, ktoré sa rozbalia a položia ako koberec. Dokážu kopírovať terén a môžete ich orezať podľa potreby. Ak susedov k tomuto kroku nepresvedčíte, urobte izoláciu stropu u seba doma. Pre tento účel sa využívajú stropné zvukovo izolačné dosky, ktorých účinnosť sa zvyšuje s centimetrovou vzduchovou medzerou.

Alternatívne riešenie

Ak nechcete investovať do izolácie, môžete sa rozhodnúť pre iné spôsoby zníženia hluku. Medzi obľúbené patria:

 • závesy proti hluku z ulice,
 • vstavaná skriňa na spoločnej stene so susedmi,
 • policový regál cez celú stenu.

Čo robiť, keď sa u vás prejavia spánkové poruchy

Spánkové poruchy sa dajú dobre regulovať a je možné sa z nich aj úplne vyliečiť. Skôr, než zájdete za odborníkom, skúste dodržiavať zásady spánkovej hygieny. Rady pre spánkovú hygienu nájdete tu: https://www.vyspimesa.sk/article/sk/pravidla-spankovej-hygieny.

 1. 4-6 hodín pred spánkom nepite energetické nápoje obsahujúce kofeín.
 2. Večer nejedzte ťažké jedlá a posledné jedlo si dajte 3-4 hodiny pred spaním.
 3. Pred spaním choďte na krátku prechádzku.
 4. Večer nefajčite a nepite alkohol.
 5. Posteľ používajte len na intímne chvíľky a spánok.
 6. V spálni minimalizujte hluk a svetlo, udržujte v nej vhodnú teplotu.
 7. Vstávajte a líhajte si každý deň v rovnakom čase.
 8. Pred spánkom necvičte.
Komentáre k: Spánok a domácu pohodu ruší hluk od susedov alebo krčma

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.